Thông tin dự án

 • - Đặt cọc đủ : 200trd
  - Lan 1: 30% Kí HĐMB : Dự kiến t11/2016
  - Lần 2: 10% - Thi công tầng 5 ( 20/04/2017)
  - Lần 3: 10% - Thi công tầng 10 ( 01/07/2017)
  - Lần 4: 10% - Thi công tầng 20 ( 30/10/2017)
  - Lần 5: 10% - Thi công tầng 30 (10/04/2018)
  - Lần 6: 25% ( KPBT- VAT 5% ) -(quý IV-2018)
  - Lần 7: 5% ( ko VAT) - Nhận sổ.

Tin khác

Bán hàng (Mr.Hoạt): CSKH (Mr.Đoàn):

GỬI YÊU CẦU Bất động sản